Script för att ansluta till Office365

Import-Module msonline
$cred = Get-Credential
Connect-MsolService -cred $cred
Get-Command –Module msonline

Spara som UTF8