Office 365 användare blir omdirigerade till live.com

Om federerade användare blir omdirigerade till live.com efter inloggning så beror det på ett fel mellan Azure och lokalt AD. För att fixa det så byter man upn suffix på drabbade användare (till en icke federerad domän) och sedan byter man tillbaka direkt därefter kör man en sync. Nedanstående script kan användas för att göra det på enskilda användare.
# Script to fix problem redirect to outlook.com
# Input firstname.lastname
# Ex nisse.hult
# After running use start-onlinecoexistancesync
param ([string] $UPN)
echo $UPN
# Temporary suffix
$tempsuffix = "namn.onmicrosoft.com"
# Normal suffix
$suffix = "edu.contoso.com"
Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName $UPN@$suffix -NewUserPrincipalName $UPN@$tempsuffix
echo New temporary UPN $upn@$tempsuffix
Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName $UPN@$tempsuffix -NewUserPrincipalName $UPN@$suffix
echo New UPN $UPN@$suffix

För att skriptet ska fungera så anger man det som står innan @ i användarnamnet. Efter att man kört scriptet så kör man en sync.

Vill man köra i Bulk från en CSV fil så kan man använda:
param ([string] $CSVPath)

$CSVUsers= (Import-CSV $CSVPath -delimiter ";")

# Change this
$Tempsuffix= "liveedu.onmicrosoft.com"
$suffix= "edu.contoso.com"

ForEach ( $CSVUser in $CSVUsers )
{
$TempSuffix2= $CSVUser.UserLogonName.Replace($suffix,$Tempsuffix)
# Write-host $TempSuffix2
Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName $CSVUser.UserLogonName -NewUserPrincipalName $TempSuffix2
Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName $TempSuffix2 -NewUserPrincipalName $CSVUser.UserlogonName
}