Ändra en Federerad domän

För att ändra en federerad domän till en standard domän kan du använda nedanstående
Convert-MsolDomainToStandard -DomainName live.contoso.com -SkipUserConversion $true -PasswordFile C:\tmp\livepass.txt
Detta kan användas om man behöver byta ADFS server eller migrera användare mellan olika AD domäner. Ska du bara byta ADFS server så kan man använda växeln -SkipUserConversion $true. Observera att du alltid måste ange -PasswordFile (även om du anger -SkipUserConversion $true) då kommer filen att vara tom.