Direct Access Windows 2012

Direct Access Powershell

Get-Daserver

Get-DAMgmtServer –type DC

Visar alla DC som Direct Access känner till

Update-DAMgmtServer

Updaterar listan på alla MGMT servrar som Direct Access känner till. Kan behöva köras om man exempelvis har tagit bort en domän eller domänkontrollant.

Direct Access client CMDlets

http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh848426.aspx

Direct Access server CMDlets

http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh918399.aspx

Felsökning klientproblem

När klienten pingar namnet på en intern resurs så ska den svara med en ipV6 adress. Om inget svar erhålles eller svaret är en ipV4 adress så är inte klienten uppkopplad.

6to4 felsökning på klienten

Starta eleverad CMD

Kör: reg query HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpip6\Parameters /v DisabledComponents

Om alla komponenter är aktiva så ska svaret vara: ERROR: The system was unable to find the specified registry key or value.

Annars kolla: http://support.microsoft.com/kb/929852/sv

Kör: reg query HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\TCPIP\v6Transition /v 6to4_RouterName

Här bör svaret vara den första IP adressen på DA serverns externa interface.

Kör: netsh interface 6to4 show relay

Här ska svaret vara default eller enabled i 6to4 state

Kör: netsh –c advfirewall

Från netsh advfirewall prompt kör: set store gpo=”DomainName\DirectAccess Policy-{3491980e-ef3c-4ed3-b176-a4420a810f12}”

Från netsh advfirewall prompt kör: consec show rule name=”DirectAccess Policy-ClientToDnsDc” kom ihåg värdet för RemoteTunnelEndpoint

Stäng netsh genom att skriva exit

Från CMD skriv route print

Verifiera att IPv6 routingtabellen har ::/0 med gate till den adress som angavs vid RemoteTunnelEndpoint. Tabellen ska också ha 2002::/16 route med default gataway satt som On-link.

Teredo felsökning på klienten

Starta en eleverad CMD

Kör: ipconfig /all

Du ska se en Tunneladapter “Teredo Tunneling Pseudo-Interface med en IPv6 address som startar med 2001

Skriv: route print

Routeingtabellen för IPv6 ska ha en ::/0 route med interface indexet för Microsoft Teredo Tunneladapter och gateway adress ställd till On-link.

Kör: reg query HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpip6\Parameters /v DisabledComponents

Om alla komponenter är aktiva så ska svaret vara: ERROR: The system was unable to find the specified registry key or value.

Annars kolla: http://support.microsoft.com/kb/929852/sv

Från CMD kör: reg query HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\TCPIP\v6Transition /v Teredo_ServerName

Detta ska visa den första ipadressen på DA serverns externa interface om det inte gör det så har inte din klient fått rätt Policy.

Från CMD kör: netsh interface teredo show state

Detta ska visa enterpriseclient eller client som type och den första ipadressen på DA serverns externa Interface i servernamn.

Se tabell nedan för olika typer av state:

Teredo state

Description

qualified

The Teredo tunnel interface has completed its negotiation with the Teredo server and has been used recently.

dormant

The Teredo tunnel interface has completed its negotiation with the Teredo server but has not been used recently.

probe

The Teredo tunnel interface has completed its negotiation with the Teredo server.

offline

An error or other condition has occurred and the Teredo interface is not active.

 

Om Teredo state är offline och error är Teredo server is unreachable over UDP, blir förmodligen UDP port 3544 blockerad någonstans mellan DA klient och Server.

Om state är offline och error är Client is in a managed network så har DA klienten upptäckt en local AD domän. I detta fallet så kommer inte Teredo klienten att ta upp tunneln om inte klienten är konfigurerad som en enterprise klient. Detta gäller vilken domän som helst inte bara den lokala addomänen för att ställa in enterpriseclient ändra policyn Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\Network\TCPIP Settings\IPv6 Transition Technologies\Teredo State.

Problem med felaktigt klientcertifikat

Om klienten inte kan koppla upp sig så kan det bero på att klienten har fått ett certifikat från fel intern CA. Du kan kontrollera vilket CA som utfärdat clientens certifikat genom öppna en eleverad CMD och skriva:

Certutil –store my

Jämför det utgivande CA:s namn med det som är angivet i CA configurationen genom att använda: Get-DAServer | fl IPsecRootCert*

Felsökning Serverproblem

6to4

Starta en eleverad CMD

Kör ipconfig

Kontrollera att det finns en adapter med namnet Tunnel adapter 6TO4 adapter med två IPv6 adresser typ 2002:WWXX:YYZZ::WWXX:YYZZ.

Kör reg query HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpip6\Parameters /v DisabledComponents

Om alla komponenter är aktiva så ska svaret vara: ERROR: The system was unable to find the specified registry key or value.

Annars kolla: http://support.microsoft.com/kb/929852/sv

Kör: netsh interface 6to4 show relay

Här ska svaret vara default eller enabled i 6to4 state

Från CMD kör route print

Routingtabellen för IPv6 ska innehålla 2002::/16 med interfaceindexet för 6to4 Adaptern och gateway som On-link.

Kontrollera aktuell NRPT

På klienten kör netsh name show effective policy

Om problem uppstått med NRPT

Testa genom att pinga exempelvis en DC (när du sitter internt) om det inte fungerar kör nslookup och testa om dns kan lösa upp namnet i så fall har du förmodligen en korrupt NRPT tabell.

För att fixa detta kan du radera alla entrys under HKLM\Software\Policys\Microsoft\WindowsNT\DNSClient\DNSPolicyConfig. Där ligger förmodligen ett antal nycklar som heter Rule1 Rule2 osv radera dom och starta om datorn.

Backup och restore av Direct Access

Använd script från http://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Back-up-and-Restore-Remote-e157e6a6

Problem med ISATAP

På klient kör: reg query HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpip6\Parameters /v DisabledComponents

Kommandot ska visa ERROR: The system was unable to find the specified registry key or value

Kör: reg query HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\TCPIP\v6Transition /v ISATAP_RouterName

Kommandot ska visa ERROR: The system was unable to find the specified registry key or value om inte notera vilket värde som visas.

Kör: reg query HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\TCPIP\v6Transition /v ISATAP_State

Resultatet ska vara ERROR: The system was unable to find the specified registry key or value om inte så ska det vara ställt till enabled.

Kör: netsh interface isatap show state resultatet ska vara enabled

Kör: netsh interface isatap show router resultatet ska vara default eller namnet på routern ovan.

Testa att pinga namnet isatap det ska peka på DA serverns interna interface

För att aktivera isatap interfacet kör: netsh interface isatap set state enabled

Vid problem prova att avaktivera och aktivera igen.

Tillåta remote management trafik till DA klienter