Problem med hög CPU belastning på SQL server som kör SCCM 2012

Ändra Maximum degree of parallelism till 1 (standard är 0)