Enabla replikering på dc

Problem med att DC inte replikerar vid installation av ny DC.
Kör:
repadmin /options *servername* -disable_inbound_repl
repadmin /options *servername* -disable_outbound_repl