Problem med Citrix virtuella Nätverkskort

Stäng av “Large Send Offload”