Regel för att tillåta TMG registrera sig i KMS

Source: Local Host
Destination: KMS Server (your own internal IP)
Protocol: Outbound TCP1688
Condition: All Users