Länkar Enterprise Vault

Flytta Enterprise Vault till ny SQL server
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH35744

Problem vid byte av Service konto (VSA)
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH48787&key=50996&actp=LIST

Byta Service konto (VSA)
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH48035