Felsöka klientanslutningar

Kolla aktuell AD site för en klient*

* NLTEST /DSGETSITE

Söka DC i site

* NLTEST /DSGETDC:<domän>