Tömma mailköer Exchange 2007

Nedanstående tömmer alla köer som innehåller mail med subject “Ett erbjudande!”

remove-message -filter {subject -eq “Ett erbjudande!”} -WithNDR false